LEDENA BAJKA NA SOKOLU

Na osječkom Sokolu započela je sezona klizanja na najvećem klizalištu u regiji. Klizalište sokol postalo je jedno od ključnih lokacija Adventiranja koje pruža uživanje na ledenoj plohi.